Prof.dr Marija Knežević-Pogančev

Pedijatar, klinički neurofiziolog, epileptolog
Prof.dr Marija Knežević-Pogančev

Redovni professor Marija Knežević Pogančev pedijatar sa 41 godinom iskustva u radu sa decom.

Medicinski fakultet završila 1982. godine u Beogradu, više puta nagrađivana kao student sa najvišim prosekom.

U Beogradu 1984. godine završila edukaciju iz Socijalne pedijatrije u Institutu za zdravstvneu zaštitu majke i deteta Srbije; 1985 godine edukaciju iz Mentalne higijene i 1989. godine edukaciju iz Kliničke neurofiziologije i epileptologije u Institutu za mentalno zdravlje. Specijalizaciju iz pedijatrije završila 1988. godine u Beogradu, gde je 2005. godine završila i užu specijalizaciju iz Kiničke neurofiziologije i epileptologije.

U Novom Sadu završila magistarske studije 1988. godine,1990. godine užu specijalizaciju iz Neurologije i psihijatrije razvojnog doba, a 2000. godine stekla zvanje doktora nauka odbranivši rad iz oblasti glavobolja dece “ Epidemiologija i genetika migrene kod dece”.

Prof. Knežević Pogančev je završila 2007. godine u International School of Neurological Sciences, Venice International University, San Servolo, Venice, Italy i virtuelne edukacije Evropske Akademije za epilepsiju (VIREPA) Genetics in Epilepsy 2006/2007; Clinical Pharmacology & Pharmacotherapy 2007/2008; Neuroimaging 2008/2009 i EEG in the diagnosis & management of epilepsy 2009/2010 godine. U više navrata je bila na studijskim boravcima u Engleskoj i Austriji.

Radila je u Kikindi od 1982. do 1992. godine gde je otvorila pedijatrijsku ambulantu. Od 1992. godine je radila u Institutu za zdravstvenu zaštit dece i omladine Vojvodine, kao šef kabineta za elektroencefalografiju i od 2000. godine kao načelnik Odeljenja razvojne neurologije i epileptologije koje je formirala. Od 1994 godine je nastavnik na katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Bila je mentor velikom broju magistranata i master studija i izvela je tri doktora nauka.

Publikovala je više poglavlja u udžbenicima iz pedijatrije i tri monografije u Srbiji (Epidemiologija i genetika migrene kod dece; Elektroencefalografija u pedijatriji; Neurogija u pedijatriji) jednu u inostranstvu (Disoition factors and specific trigger og migraine headache in adolescents) Publikovala je preko 100 naučnih publikacija i organizovala brojne edukacije i kao glavni istraživač vodila više studija.