Sonja Dickov

Klinički psiholog

Sonja Dickov rođena je 1983. godine u Leskovcu gde je završila gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu UNS, odsek Psihologija, stekla je zvanje dipl.psiholog od 2007. godine. Radno i profesionalno iskustvo stiče u kliničkoj praksi (zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine od 2012.godine), i to u radu sa heterogenim kategorijama teškoća – od podrške hroničnim i onkološkim bolesnicima, dijagnostike i terapijskih tretmana dece sa razvojnim smetnjama, do psihijatrijskih poremećaja mladih i odraslih. Stiče zvanje Specijalista medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu, UNS, 2018.godine, čime potvrđuje osposobljenost za bavljenje kompletnom psihodijagnostikom mladih i odraslih. Edukovala se za porodičnog sistemskog terapeuta i stekla Nacionalni sertifikat za Psihoterapiju iz ove oblasti, za rad sa parovima, porodicama, ali i u individualnim tretmanima (sa elementima sistemskog pristupa). Tečno govori engleski jezik. Udata je, majka jednog deteta.