Šta je EEG? (elektroencefalografija)

Šta je EEG? (elektroencefalografija)

EEG metoda je najčešće korišćena metoda u neurologiji i psihijatriji u svetu.

EEG je standardna dijagnostička metoda kojom se utvrđuje kako funkcioniše mozak praćenjem njegove aktivnosti preko posebno projektovanog aparata. Zahvaljujući njemu registruju se talasi koje stvara čovekov mozak. Talasi imaju određene karakteristike kada je čovek zdrav, a menjaju se kada nije. Na osnovu tih talasa i pregleda pacijenta, lekar specijalista određuje da li je potrebno lečenje, a ako jeste, koje lekove bi trebalo uzimati. U nekim slučajevima, pre davanja lekova, lekar će uputiti i na snimanje strukture mozga- magnetna rezonanca.

Kada se radi EEG?

I ako Vam niko nije savetovao, obavezno sami tražite snimanje EEG-a kada:

 • Vas boli glava
 • imate problema sa spavanjem – patite od nesanice
 • gubili ste svest
 • imate epilepsiju
 • imate vrtoglavicu
 • nesigurni ste pri hodu
 • imali ste udar u glavu (saobraćajna nesreća, udarac…) sa ili bez gubitka svesti
 • teže se snalazite u prostoru
 • slabije pamtite

Lekar će Vas uputiti da snimite EEG, ako mu se požalite na bilo koju od već navedenih smetnji, i kod sledećih oboljenja:

 • encefalitisi
 • vaskularna oštećenja mozga
 • intoksikacije
 • kraniocerebralne povrede
 • tumorski procesi u mozgu
 • degenerativna oboljenja mozga

Registracija EEG-a je sasvim bezbolna.

Lekar u ambulanti Neuropraxis odlučuje da li je za Vas potrebno snimanje EEG-a u budnom stanju, posle neprospavane noći ili dok spavate.

Saradnici iz ove oblasti su: