Prof.dr sci.med. Ksenija Gebauer-Bukurov

Dečji neurolog
Prof. dr Ksenija Gebauer-Bukurov, deč. neurolog, klinički neurofiziolog i epileptolog

Prof. dr sci. med. Ksenija Gebauer-Bukurov, specijalista dečje neurologije i subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom, rođena je 1969. godine. Diplomirala je 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,26.  Specijalistički ispit iz oblasti dečje neurologije je položila 2000. godine. Magistarsku, a potom i doktorsku tezu iz oblasti epilepsija odbranila 2002. odnosno 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu te stekla zvanje prvo magistra potom doktora medicinskih nauka. 2019. godine završetkom subspecijalističkih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu stekla je stručno zvanje specijaliste uže specijalizacije iz kliničke neurologije sa epileptologijom. Od 1997. godine zaposlena je na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine, a od 2019. godine načelnik je odeljenja za Neurologiju razvojnog doba, epilepsije i poremećaja stanja svesti Klinike za neurologiju KCV. Ima višedecenijsko kliničko iskustvo u radu sa pacijentima obolelim od epilepsije svih uzrasta, kao i različitim neurološkim bolestima u dečjem i adolescentnom uzrastu.

Član je mnogih nacionalnih i internacionalnih udruženja, potpredsednik Srpske Lige za borbu protiv epilepsija, član je predsedništva Udruženja dečjih neurologa Srbije. Autor je i koautor brojnih radova pre svega iz polja epilepsije, a svoje radove je izlagala na mnogim domaćim i stranim stručnim skupovima. Autor je jedne monografije iz oblasti epilepsija kod adolescenata.

Prof. dr Ksenija Gebauer-Bukurov u ordinaciji Neuropraxis obavlja elektroencefalografske (EEG) preglede, kliničke preglede dece i odraslih sa epizodičnim poremećajima stanja svesti, epilepsijom kao i različitim neurološkim bolestima u dečjem i adolescentnom uzrastu.