Šta je EMNG i kada se obavlja?

Šta je EMNG i kada se obavlja?

EMNG je oblast elektrofiziologije koja se bavi ispitivanjem električne aktivnosti mišića i perifernih nerava. To je kombinacija je EMG-a (elektromiografije) i ENG-a (elektroneurografije).

EMNG se obavlja radi dijagnostike:

  • različite mišićne bolesti (miopatija)
  • obolenja perifernih nerava (povrede,metabolička oštećenja)
  • kod šećerne bolesti, alkoholizma, tumora,bubrežnih bolesti
  • bolesti nervnih korenova (lumbago, išijas,discus hernia)
  • periferne pareze i paralize nerava (n.facialis, n.trigeminus)

Saradnik ordinacije iz ove oblasti je dr Zita Jovin, neurolog