Šta je EEG? (elektroencefalografija)

EEG metoda je najčešće korišćena metoda u neurologiji i psihijatriji u svetu. EEG je standardna dijagnostička metoda kojom se utvrđuje kako funkcioniše mozak praćenjem njegove aktivnosti preko posebno projektovanog aparata.