ENUREZA – nevoljno mokrenje kod dece

ENUREZA – nevoljno mokrenje kod dece

Jedan od najčešćih problema dečjeg doba jeste noćno umokravanje ili enureza. Ove dečje tegobe mogu se lečiti. Potrebno je da roditelji na vreme i pravilno reaguju i zatraže stručnu pomoć, kako problem ne bi ostavljao dugoročne zdravstvene i psihosocijalne posledice po dete.

Roditelji smatraju da će dete samo od sebe prestati da mokri tokom sna, to je najveća greška jer problem se neće rešiti sam po sebe.

Šta je enureza?

Enureza je ponavljano, nevoljno mokrenje tokom dana ili noći u krevet ili odeću nakon 4 ili 5 godine kada bi dete već trebalo kontrolisati mokrenje.

Zašto nastaje umokravanje?

Razlozi za noćno umokravanje kod dece mogu biti različiti ali najznačajniji su:

  • Povećano stvaranje mokraće u snu
  • Porodični, odnosno genski faktori
  • Čvrst san
  • Snižen „funkcionalni“ kapacitet mokraćne bešike u snu

Postoji primarno i sekundarno noćno umokravanje.

Primarno noćno umokravanje podrazumeva da dete nikada nije prestalo noću da se umokrava, ili da nije postojao period duži od pola godine da se dete nije umokrilo noću.

Sekundarno noćno umokravanje postoji kada je dete uspostavilo kontrolu bešike u period od pola godine ili duže,i onda se ponovo pojavilo umokravanje.

Ovo umokravanje se najčešće javlja posle nekog stresnog događaja u životu deteta ili je posledica poremećaja u funkciji mokraćne bešike, kada pored noćnog umokravanja dete najčešće ima i vlaženje veša tokom dana.

Kod malog broja dece umokravanje nastaje kao posledica urođenog ili stečenog oštećenja ili oboljenja.

Kod najvećeg broja dece, koja su zdrava, noćno umokravanje nastaje kao posledica razvojnih poremećaja nervne i psihološke kontrole mokrenja.

O ovom problemu ne treba ćutati. Umokravanje deteta je jedan od traumatičnijih događaja u detinjstvu, ali nije sramota o tome pričati i naravno dete treba lečiti.