Prof. dr Vesna Ivetić

Neuropsihijatar - epileptolog
Ivetić Vesna doktor je medicinskih nauka, neuropsihijatar, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Ceo radni vek provela je na Medicinskom fakultetu na kome je birana u naučna zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora, odbranila magistarsku i doktorsku tezu završila specijalizaciju iz neuropsihijatrije i subspecijalizaciju iz kliničke neurofiziologije za epileptologijom. Prof. dr Vesna Ivetić poseduje bogato znanje i naučno i kliničko iskustvo iz oblasti neuronauka, pedagošku širinu i veštinu. Svoja znanja primenjuje u lečenju obolelih iz oblasti neurologije i psihijatrije sa posebnim interesovanjem u lečenje obolelih sa krizama svesti i poremećajima spavanja. Stečena znanja je koristila i u edukaciji studenata na Mediciskog fakulteta u Novom Sadu (svi odseci), budućih psihologa na Odseku psihologija Filozofskog fakulteta i studenata Fizičkog vaspitanja i sporta u Novom Sadu. Mentor je devet odbranjenih doktorskih teza, dvadeset i dva magistarska rada, šest master radova, trinaest diplomskih radova, dvadeset studentskih radova, a učestvovala je kao član u preko sto komisija za ocenu i odbranu svih kategorija naučnih radova. Od vremena završetka specijalizacije iz neuropsihijatrije kao lekar je izvodila EEG dijagnostiku i preglede kod obolelih. Usavršavala se u neurofiziološkim institucijama u zemlji i inostranstvu i stečena znanja koristi u svakodnevnom radu sa obolelim i u izvođenju sudskomedcinskih veštačenje obzirom kao stalni sudski veštak. Prof. dr Vesna Ivetić, neuropsihijatar, epileptolog, u ordinaciji obavlja ispitivanje stanja svesti, EEG dijagnostiku, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta, kontrole sfinktera i sudsko veštačenje.

Ivetić Vesna doktor je medicinskih nauka, neuropsihijatar, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Ceo radni vek provela je na Medicinskom fakultetu na kome je birana u naučna zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora, odbranila magistarsku i doktorsku tezu završila specijalizaciju iz neuropsihijatrije i subspecijalizaciju iz kliničke neurofiziologije za epileptologijom.

Prof. dr Vesna Ivetić poseduje bogato znanje i naučno i kliničko iskustvo iz oblasti neuronauka, pedagošku širinu i veštinu. Svoja znanja primenjuje u lečenju obolelih iz oblasti neurologije i psihijatrije sa posebnim interesovanjem u lečenje obolelih sa krizama svesti i poremećajima spavanja. Stečena znanja je koristila i u edukaciji studenata na Mediciskog fakulteta u Novom Sadu (svi odseci), budućih psihologa na Odseku psihologija Filozofskog fakulteta i studenata Fizičkog vaspitanja i sporta u Novom Sadu.

Mentor je devet odbranjenih doktorskih teza, dvadeset i dva magistarska rada, šest master radova, trinaest diplomskih radova, dvadeset studentskih radova, a učestvovala je kao član u preko sto komisija za ocenu i odbranu svih kategorija naučnih radova. Od vremena završetka specijalizacije iz neuropsihijatrije kao lekar je izvodila EEG dijagnostiku i preglede kod obolelih.

Usavršavala se u neurofiziološkim institucijama u zemlji i inostranstvu i stečena znanja koristi u svakodnevnom radu sa obolelim i u izvođenju sudskomedcinskih veštačenje obzirom kao stalni sudski veštak.

Prof. dr Vesna Ivetić, neuropsihijatar, epileptolog, u ordinaciji obavlja ispitivanje stanja svesti, EEG dijagnostiku, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta, kontrole sfinktera i sudsko veštačenje.