Prof. dr Petar J. Slankamenac

Neuropsihijatar
Prof. dr Petar J. Slankamenac Neuropsihijatar

Petar J. Slankamenac, neuropsihijatar, redovni profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Aktivan u edukaciji lečenja i prevencije od moždanog udara a od 1990. godine uveo metodu transkranijalnog doplera u proceni moždane cirkulacije. Subspecijalista je iz kliničkog ultrazvuka i ekspert ultrazvučne neurodijagnostike. Osnovao je odeljenje urgentne neurologije na Klinici za neurologiju. Upravnik Klinike za neurologiju je bio u dva mandata. 2008. godine osniva Jedinicu za moždani udar pri Klinici za neurologiju i iste godine uvodi u kliničku praksu fibrinolitičku terapiju u lečenju ishemijskg moždanog udara na Klinici za neurologiju. Godinu dana kasnije inicira osnivanje Jedinice za moždani udar u Zrenjaninu i Subotici.

Projekat Telestroke u Vojvodini je započeo 2009. godine, kao prvi ovakav projekat na Balkanu, a podrazumevao je primenu telemedicine u lečenju moždanog udara. Ovaj projekat podrazumeva princip “ista šansa za oporavak svih obolelih od ishemijskog moždanog udara, bez obzira na lokalitet obolevanja”.

Aktivno učestvuje u radu Društva lekara Vojvodine. Pokrenuo je dva edukaciona simpozijuma. U junu koji je posvećen dijagnostičkim i terapijskim aspektima moždanog udara i oktobru koji se odnosi na riziko faktore. Godišnje održava Školu za UZ dijagnostiku moždanog krvotoka.

Autor ili koautor je u preko 200 radova, više knjiga, monogafija i udžbenika. Od 1980. godine je radio u zdravstvenim ustanovama u Somboru, Kuli, Kruščiću i Vršcu a od 1987. na Klnici za neurologiju u Novom Sadu. Od 2016. do 2019. godine je bio vd direktor KC Vojvodine.

Član je: SLD-DLV sekcija za neurologiju, Udruženje neurologa Srbije, Evropsko udruženje neurologa, Svetsko udruženje neurologa, SLD-Sekcija za UZ, SLD-DLV sekcija za gerijatriju, ESNCH- Evropsko udruženje za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku, član Akademije Medicinskih Nauka Srpskog Lekarskog Društva. Profesor je po pozivu Medicinskog fakulteta, Unverziteta u Banja Luci, Nosilac je više priznanja za svoj rad od strane DLV SLD, Udruženja za UZ, udruženja neurologa Srbije i okruženja.

Prof. dr Petar J. Slankamenac, neuropsihijatar – subspecijalista iz kliničkog ultrazvuka i ekspert ultrazvučne neurodijagnostike. U  ordinaciji Neuropraxis obavlja pregled Doppler i duplex krvnih sudova vrata i glave i neurološke preglede.