Prim. dr Ljiljana V. Mihajlovski

Neuropsihijatar
Dr Ljiljana Mihajlovski, Novi Sad

Prim. dr  Ljiljana V. Mihajlovski  rođena je 03.05.1957god. iz Petrovaradina.

Završila sam  gimnaziju „Borisav Petrov Braca“ u Vršcu 1976. godine. Na Medicinskom fakultetetu univerziteta u Beogradu diplomirala sam  21.09.1982. godine. Kao lekar opšte prakse položila sam stručni ispit u Beogradu 25.01.1984. godine.

Specijalistički ispit iz oblasti neuropsihijatrije položila sam na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu 08.05.1990. godine,od kada sam radila kao neuropsihijatar na odeljenjima za lečenje psihotičnih poremećaja, demencija, alkoholizma, odeljenju neurologije u Centru za forenzičku psihijatriju.

Završni ispiti iz uže specijalizacije – sudsku psihijatriju, položila sam 01.07.1991 godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, mentor mi je bio Prof.Borislav  Kapamadžija. Od tada kao zvanični veštak sa Listi veštaka Ministarstva pravde Republike Srbije obavljam veštačenja iz oblasti građanskog i krivičnog prava na teritorije Republike Srbije.

Ministarstvo  za zdravlje u Beogradu dodelio mi je zvanje  primarijus 25.02.2000 godine,na osnovu objavljenih stručnih radova i doprinosa razvoju Psihijatrijske sekcije Vojvodine  tokom višegodišnjeg angažovanja kao sekretara sekcije pri DLV.

Četvorogodišnju edukaciju iz oblasti sistemske porodične psihoterapije, sa sticanjem zvanja psihoterapeuta, završila sam u Institutu za mentalno zdarvlje u Beogradu 2005 godine. Mentor mi je bila Prof.Nevena Čalovska. Od 2005 godine radim kao psihoterapeut po modaliteti porodične sistemske terapije u smisli predbračne, bračne, porodične terapije u prevazilaženju razvojnih i drugih kriznih stanja bračnog, roditeljskog i sibling subsistema, tokom životnih ciklusa porodice.

Radno iskustvo: Poslove lekara opšte prakse obavljala sam u Domu zdravlja u Vršcu od 1982 godine do 1985 godine, kada zasnivam radni odnos u Speciajlnoj psihijatrijsku bolnicu u  Vršcu, gde sam se bavila psihijatrijom odraslih i neurologijom – pretežno vaskularnom patologijom.  Kao načelnik Centra za forenzičku psihijatriju radila sam do 2021 godine  od kada sam obavljala poslove  načelnika Polikliničkog trakta u SBPB u Vršcu, do odlasaka u redovnu starosnu penziju 04.05.2022 godine. Duži niz godina radila sam kao konsultativni  neuropsihijatar u Opštoj bolnici u Vršcu; Obavljala sam poslove direktora SBPB u Vršcu u periodu 2003/2005. godine a na poziciji direktora Dom zdravlja u Beloj Crkvu bila sam  tokom 2008/2009 godine.

Ostvarila sam 39 godina radnog staža. Nakon ostvarivanja prava na starosnu penziju  nastavila sam da radim  kao neuropsihijatar, psihoterapeut i forenzički psihijatar u privatnoj praksi.