Dr Ilinka Nađ

Neuropsihijatar
Dr Ilinka Nađ

Rođena u Kotoru, završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1990. godine, specijalizirala neuropsihijatriju 1996., Medicinski fakultet Novi Sad. Završila je edukaciju iz psihoanalitičke psihoterapije u trajanju od dve godine 1996. godine u Beogradu. Užu specijalizaciju iz Kliničke onkologije završila 2017. godine, Medicinski fakultet Novi Sad.

Reference:
Augtor i koautor 49 profesionalnih i naučnih radova iz oblasti neurologije, psihijatrije, neuroonkologije, psihoonkologije, forenzičke psihijatrije, neuroimunologije i molekularne biologije, od kojih je u prestižnim časopisima publikovano više od 15. Učestvovala je u preko 25 neuroloških i onkoloških kliničkih studija. Član je neurološke sekcije Srbije, član Sekcije neurologa Vojvodine, kao i psihijatrijske sekcije Srbije i Sekcije psihijatara Vojvodine. Član je Svetske neurološke sekcije. Član je udruženja za neuronagiologiju Srbije.

Autor je poglavlja iz nueurologije i psihijatrije u udžbeniku „Osnovi onkologije i palijativna nega onkološkog bolesnika”, Medicinski fakultet Novi Sad, 2008. godina.
Učetvovala je je kao predavač na brojnim univerzitetima i školama.
Učesnik je u više od 50 edukacija u Srbiji i svetu iz oblasti neurologije, psihijatrije i onkologije.