Dr Dragica Hajder

Neurolog
Dr Dragica Hajder, neurolog

Rođena u Novom Sadu 25.04.1978. godine gde je završila osnovnu školu. U ordinaciji „Neuropraksis“ obavlja elektroencefalografske (EEG) preglede odraslih, kao i neurološke preglede odraslih sa epizodičnim poremećajima stanja svesti i epilepsijom.

Dosadašnje radno iskustvo

2004-2006 Accelsiors CRO&Consultancy Services, Budimpešta, Mađarska
CRA
– monitoring kliničkih studija iz oblasti neurologije i pedijatrijske endokrinologije
2007-2013. Lekar na specijalizaciji (neurologija)
Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija
*2 godine status mirovanja zbog 2 porodiljska odsustva
Od 2013. Lekar specijalista neurologije
Odeljenje za epilepsije, nediferencirane krize svesti i neurologiju
razvojnog doba, Klinika za neurologiju, Univerzitetski Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija
2015-2021. Asistent na Katedri za neurologiju
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Obrazovanje

1993-1997 Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad, Srbija
Prirodno-matematički smer
1997-2003 Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Redovan student, smer: opšta medicina, diplomirala 2003. godine
2007-2013 Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
2017-2018 Uža specijalizacija iz kliničke neurofiziologije sa epileptologijom, 2018. godine položila subspecijalistički ispit, rad iz uže specijalizacije u izradi
Od 2007 Doktorske akademske studije, Klinička medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija, doktorska teza u izradi

Edukacija i usavršavanja

1. EFNS Academy for Young Neurologists, Stare Splavy, Czech Republic, 2008
2. Palliative and Pain Medicine, TEMPUS Project, 2009, Italy, France
3. Razmena “Odeljenje na odeljenje” Društva neurologa Srbije na Odeljenju za epilepsije i poremećaje spavanja, Klinike za neurologiju, KC Srbije, pod mentorstvom prof.dr Dragoslava Sokića, 2015. godine

Poseban interes

Epilepsija, epilepsija odraslih, EEG, neurofiziologija

Druge veštine i lični podaci

Jezici: engleski i francuski jezik

Udata, majka dvoje dece