Nada Todoreskov

Psihoterapeut
Specijalista medicinske psihologije, psihoterapeut

Spec.med.psihologije, psihoterapeut Nada Todoreskov, 1996. god. diplomirala je na filozofskom fakultetu u Novom Sadu na smeru psihologija. Specijalizirala je medicinsku psihologiju na medicinskom fakultetu u Novom Sadu 26.05.2016. godine.

Zvanje geštalt terapeut viši nivo stekla je kod osnivača geštalt terapije u Jugoslaviji 29.09.1999. god.

Od 2004. god. član je jugoslovenskog udruženja psihoterapeuta  gde je stekla jugoslovenski sertifikat za psihoterapiju.

Spec.med.psihologije, psihoterapeut Nada Todoreskov zaposlena je na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – Novi Sad od 1999. godine.

U ordinaciji Neuropraxis radi sa decom do 18.god. gde primenjuje dijagnostiku i psihoterapiju.