Dina Vujačić

Psiholog
Dina Vujačić, Psiholog

Dina Vujačić, rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2008. godine. Završila je postdiplomske studije iz kliničke psihologije na Fakultetu za psihologiju u Padovi 2010. godine. Stekla je edukacije iz transakcione analize EMDR, kognitivno-bihejvioralne terapije.

Zaposlena je na Klinici za psihijatriju Kliničkog cetra Vojvodine u Novom Sadu od 2011. do 2018. godine.

Član Neuropraxis tima je od 2015. godine, gde obavlja psihološku dijagnostiku, savetodavni i psihoterapijski rad.

Dina Vujačić je psiholog. U ordinaciji Neuropraxis obavlja psihološku dijagnostiku, savetodavni i psihoterapijski rad.