Dr sc.med. Ivana Peričin – Starčević

Dr sc.med. Ivana Peričin - Starčević‚u ordinaciji Neuropraxis obavlja EEG dijagnostiku, pregled kranijalnih nerava, proveru osnovnih psihičkih funkcija, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta i kontrole sfinktera.

Dr Dragica Hajder

Dr DRAGICA HAJDER, specijalista neurologije u ordinaciji „Neuropraksis“ obavlja elektroencefalografske (EEG) preglede odraslih.

Nada Todoreskov

Psihoterapeut Nada Todoreskov u ordinaciji Neuropraxis radi sa decom do 18.god. gde primenjuje dijagnostiku i psihoterapiju.

dr Ivana Savković

Dr Ivana Savković - specialista psihijatrije i specialista sudske psihijatrije, rodjena 1972. godine u Novo Sadu.

Nedeljko Platiša

Nedeljko Platiša je rođen je 1964. godine. Diplomirao je na filozofskom fakultetu UNS, odsek Psihologija, stekao je zvanje dipl.psiholog od 1989. godine.

Sonja Dickov

Sonja Dickov rođena je 1983. godine u Leskovcu gde je završila gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu UNS, odsek Psihologija, stekla je zvanje dipl.psiholog od 2007. godine.

Doc. dr Slobodan Sekulić

Doc. dr Slobodan Sekulić je specijalista dečje neurologije i subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom. U ordinaciji Neuropraxis obavlja EEG dijagnostiku i neurološki pregled.

Mr sci. dr Slađana Sakač

Mr sci. dr Slađana Sakač, specijalista dečje neurologije i subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom rođena je u Šapcu, gde je završila osnovnu školu.

Prof. dr Petar J. Slankamenac

Petar J. Slankamenac, neuropsihijatar, redovni profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Aktivan u edukaciji lečenja i prevencije od moždanog udara a od 1990. godine uveo metodu transkranijalnog doplera u proceni moždane cirkulacije.

Prof. dr Vesna Ivetić

Ivetić Vesna doktor je medicinskih nauka, neuropsihijatar, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Ceo radni vek provela je na Medicinskom fakultetu na kome je birana u naučna zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora, odbranila magistarsku i doktorsku tezu završila specijalizaciju iz neuropsihijatrije...

  • 1
  • 2