Neurološke posledice Covid-19 infekcije

Neurološke posledice Covid-19 infekcije

Svedoci smo preko 275 miliona potvrđenih slučajeva COVID-19 i preko 5 miliona povezanih smrtnih slučajeva.

Prevalencija neuroloških problema povezanih sa COVID-19 u akutnoj i subakutnoj fazi bolesti je 35–85%.

Ljudi obično prijavljuju kognitivne ili memorijske poremećaje, glavobolju, gubitak mirisa ili ukusa i mijalgiju. Akutne neurološke dijagnoze uključuju encefalopatiju, delirijum, cerebrovaskularnu bolest, napade, neuropatiju i miopatiju. Manje često prijavljeni problemi uključuju abnormalne pokrete, psihomotornu agitaciju, sinkopu i autonomnu disfunkciju. Parainfektivne komplikacije, kao što su akutni demijelinizirajući encefalomijelitis, akutna nekrotizirajuća encefalopatija, akutna inflamatorna demijelinizirajuća polineuropatija i neurološke manifestacije za koje se sumnja na autoantitela, dokumentovane su u malim retrospektivnim studijama, ali podaci o njihovoj prevalenci ostaju nedovoljni.

Simptomi neuroloških problema nakon preležanog Covid-19

Znanje o post-akutnim neurološkim posledicama COVID-19 je i dalje veoma ograničeno. Među, uglavnom, američkim i evropskim ispitanicima, značajan procenat onih koji su imali COVID-19 imao je neurološke probleme koji su potrajali 3–6 meseci nakon dijagnoze. Simptomi su uključivali poremećaj pamćenja ili kognitivne sposobnosti, malaksalost ili umor nakon napora, nesanicu i druge poremećaje sna, glavobolju i gubitak mirisa ili ukusa. Otprilike 30% onih u dobi od 30 do 59 godina koji su prijavili kognitivni poremećaj osećali su se ozbiljno nesposobnim da funkcionišu na poslu. Iako su neki ispitanici naveli da su se njihovi neurološki simptomi postepeno poboljšavali tokom vremena, drugi su opisali uznemirujući obrazac relapsa i doznaka, ističući okidače kao što su fizička aktivnost, mentalni napor, emocionalni stres i menstruacija. Među ispitanicima koji su bili pozitivni na SARS-CoV-2, ali nisu bili hospitalizovani, neurološki problemi koji su trajali 3–9 meseci od datuma infekcije uključivali su vrtoglavicu, depresiju, poremećaje pamćenja i kognitivnih funkcija, i poremećaje ukusa ili mirisa; mnogi od njih su bili mlađi od 65 godina.

Podaci iz časopisa Nature Medicine (januar)

Prof. dr Petar Slankamenac