Šta radi dečiji psiholog?

Šta radi dečiji psiholog?

Spec.med.psihologije radi procenu psihomotornog razvoja beba (od rođenja pa do 30 meseci).

Kada bebe prerastu skalu psihomotornog razvoja (BL-R) radi se skala za stariju decu (BL-V). Sa tri godine života kod dece se radi procena intelektualnog razvoja (Bine-Simon SV). Kod dece od 4 do 6 godina se radi procena intelektualnog razvoja za stariju decu (Bine-Simon NV).
Sa punih 6 godina se zadaje prvi test inteligencije (Revisk) gde dobijamo količnik inteligencije kao rezultat. Od 15 godine se radi test inteligencije (WB-II).

Pored procene inteligencije psiholog koristi i testove za procenu anksioznosti (Spenserova skala), test ličnosti (YSR skala , MMPI test), test depresivnosti (CDI; BDI), projektivni materijal (Roršahov test, crtež ljudske figure). Radi se savetovanja za predškolski i školski uzrast.
Radi se psihoterapija razvojih problema.

Nada  Todoreskov, specijalista medicinske psihologije, psihoterapeut