Generalizovani anksiozni poremećaj – GAP

Generalizovani anksiozni poremećaj – GAP

Generalizovani anksiozni poremećaj (GAP) karakteriše generalizovana i perzistentna anksioznost i zabrinutost koja je povezana sa svakodnevnim životnim okolnostima. Manifestuje se patološkom brigom, strepnjom, iščekivanjem negativnog događaja, uznemirenošću i napetošću koje osoba ne može da kontroliše. Ovakva simptomatika je prisutna mesecima i značajno utiče na kvalitet života i svakodnevno funkcionisanje.

GAP je najčešći među anksioznim poremećajima ali često ostaje neprepoznat u odnosu na druge anksiozne poremećaje tj. oko 2/3 pacijenata se ne javlja za psihijatrijsku pomoć.
Nije neuobičajeno za pojedince sa GAP da ispune kriterijume i za drugu psihijatrijsku dijagnozu tokom svog života. Čak 25% pacijenata razvije panični poremećaj, a najčešće komplikacije ili komorbiditeti pored paničnog poremećaja su: depresija, drugi anksiozni poremećaji, posebno nespecifikovani anksiozni poremećaj i zloupotreba ili zavisnost od psihoaktivnih supstanci (alkohol ili benzodijazepini).

Stručni stavovi su saglasni da je najadekvatniji vid tretmana ovog poremećaja kombinacija farmakoterapije sa psihoterapijom.

Ovaj mentalni poremećaj se pravovremenim i adekvatnim tretmanom uspešno leči što omogućava pacijentima pun stepen remisije i dalje adekvatno funkcionisanje.

Pročitajte još i o odlasku kod psihijatra.

Prof. dr sci. med. Vladimir Knežević