Glasno razmišljanje neurofiziologa

Glasno razmišljanje neurofiziologa

Kako je ispravno reći: „Divno sam spavala. Odmorna sam. Počinjem sa radom.“ , ili „San mi je bio divan. Odmorna sam. Počinjem sa radom.“? Pravilan odgovor bi bio – to su dve sasvim različite tvrdnje, jer spavanje je spavanje, a san je san.

Uh, pa svi znamo da nam se mnogi žale na probleme sa spavanjem i kažu: „Loš mi je san“. Na mnogim mestima čitamo „Regulisanog je sna, ili poremećenog je sna“. Pitam se kako pisci tih tekstova znaju da je nečiji san regulisan ili poremećen, verovatno samo na osnovu njihove priče.

Svaki ispitanik može svojim rečima opisati sopstveno spavanje, a samo lekar koji poznaje strukturu spavanja i koji nikada neće pomešati san i spavanje, može primenom sofisticirane neurofiziološke EEG dijagnostike ispravno procenjivati u svakom konkretnom trenutku kvalitet spavanja.

Neurofiziologija spavanja

Neurofiziologija spavanja je oblast koja zahteva od lekara dugo učenje i ovladavanje neurofiziološkom metodom EEG-a. EEG registruje fazu sporotalasnog spavanja i fazu spavanja uz prisutne brze pokrete očnih jabučica, a to sve na način određen našim unutrašnjim časovnikom. Dakle strukturu spavanja poznaju klinički neurofiziolozi. To su oni lekari koji će videti kako vi spavate uz pomoć EEG-a i odrediti da li su vam uopšte potrebni lekovi; a ako jesu, kakav lek vam je potrebno propisati (ne prepisati), da li je to lek zahvaljujući kome ćete zaspati, onaj koji će vas duže održati u spavanju ili onaj uz koji ćete duže sanjati.

Zanimljivo, ali u neurofiziološkoj praksi se gotovo svakodnevno dešava da ispitanik tvrdi da ne može da spava, kad ono gle, čim počne registracija EEG-om, uočava se da on „blaženo spava“, a nadalje počinje i da sanja. Registracijom EEG-a tokom spavanja, neurofiziolog jasno sagledava da li ispitanik spava ili ne, a ako spava da li sanja, s obzirom da je san samo deo spavanja.

Zaključno

Spavanje i san, da li je to isto? Ne, ne, ne. Klinički neurofiziolog ili tačnije svako ko se bavi izučavanjem spavanja, zna da je spavanje period u kome se smenjuju dve faze, faza u kojoj se sanja i ona bez sanjanja.

Za kraj, srpski jezik je odista lep i precizan, ali zašto mi onda grešimo? U engleskom jeziku nikada ne dolazi do ovakve zabune, jer spavanje je slip (sleep), a san je drim (dream).

Prof. dr Vesna Ivetić
neuropsihijatar, neurofiziolog, epileptolog