Epilepsija

Epilepsija

Epilepsija, epileptični napadi – uzrok i simptomi

Epilepsija je jedna od češćih hroničnih neuroloških bolesti. Epilepsija, kao hronična bolest, okarakterisana je pojavom epileptičkih napada. Do epileptičkih napada dolazi zbog električnog izbijanja u mozgu. Stigmatizacija se javlja usled nedovoljne edukacije opšte populacije o epilepsiji. Neke od pretpostavki opšte populacije o osobama koje su obolele od epilepsije jesu da je epilepsija zarazna bolest te da je epilepsija psihički poremećaj. Određen broj ljudi smatra da osobe koje su obolele od epilepsije moraju da pohađaju posebne škole te da ne mogu imati decu.

Stigmatizacija kao proces, odražava negativno vrednovanje osobe od strane društva, pri čemu grupa koja ima socijalnu moć omalovažava grupu koja je manje moćna. Ova pojava u direktnoj je vezi sa društvenim nejednakostima i samim tim zahteva izvesnu društvenu odgovornost.

Neurolozi, psiholozi i medicinske sestre kao zdravstveni profesionalci imaju veoma važnu ulogu u destigmatizaciji obolelih od epilepsije.

Kako se leči epilepsija?

Danas je dostupan veliki broj opcija za lečenje epilelepsije uključujući lekove protiv napada. Za koji će se lekar odlučiti zavisi od tipa napada, stanja bolesnika, prisutnosti drugih bolesti itd.

  • Lekovi
  • Operacija
  • Ishrana

Obolelima od epilepsije savetuje se da uz redovno uzimanje lekova vode zdrav stil života sa dovoljno sna, da se redovno hrane bez prejedanja, da piju sveže sokove od voća i povrća i upražnjavaju redovnu fizičku aktivnost.

Ukoliko ste osoba koja boluje od epilepsije ili imate neke simptome koje možda ukazuju na ovu bolest, zakažite svoj pregled i obavite sve potrebne pretrage da bi ste bili sigurni o kojoj vrsti bolesti se radi.

Pogledajte još o Epilepsiji u sledećem članaku.