Kognitivni procesi

Kognitivni procesi su, uz osobine ličnosti, emocije i voljno-motivacione funkcije, integrativni segment čovekovog celokupnog psihičkog funkcionisanja.