Neurološko praćenje razvoja bebe

Neurološko praćenje razvoja bebe

Svakodnevno praćenje novorođenčeta i mladog odojčeta najbolji je način da se zapaze eventualne nepravilnosti ili smetnje u njegovom neurološkom razvoju.

Tokom sazrevanja mozga kod bebe se razvijaju određeni refleksi koje ispituje dečji neurolog. Jedan od važnih refleksa je Moroov refleks koji postoji do kraja šestog meseca života, a potom se gubi. Ovaj refleks izaziva jak zvuk, tapšanje po stomačiću, dizanje pa spuštanje glave ka postelji. Kada je ovaj refleks pozitivan, dolazi do naglog ispružanja ručica i nožica i nakon toga dete privuče ruke i noge svom telu, a jednostrani izostanak ovog refleksa može da ukaže na slabost ili paralizu udova.

Treba pratiti da li nagli zvuk izaziva treptaj, što znači da beba čuje, jaka svetlost da li izaziva treptaj, što znači da beba ima očuvan vid.

Treba pratiti refleks hvatanja, stezanja predmeta kada mu stavite predmet u ruku, on treba da postoji do šestog meseca života. Takođe, pratiti tonus mišića (mlitavost) što može uticati na držanje glavice, sedenje, a posle i na prohodavanje.

Ako je beba razdražljiva, slabije spava, često se budi, plače kada je mazite, a nema znake infekcije ili temperature, takvo stanje može da ukazuje na neke probleme.

Sva odstupanja od navedenog zahtevaju stručnu pomoć koju možete potražiti u našoj ordinaciji!