Poremećaj sna – nesanica

Poremećaj sna – nesanica

Poremećaji spavanja su jedan od najčešćih problema. Ovakva situacija nije samo posledica bolešljivosti ljudi, već odraz nedovoljnog spavanja kod ljudi. Svuda u svetu pa i kod nas nema čoveka koji u jednom momentu u životu nije imao problem sa spavanjem bilo koje vrste. Poremećaj sna ili hronična nesanica ometa nas u svakodnevnim aktivnostima tokom dana, a može da izazove depresiju, anksioznost i neke druge probleme.

Šta je nesanica?

Nesanica odnosno poremećaj sna može da se definiše kao teško padanje u san, česta buđenja usred noći ili buđenje u ranu zoru bez mogućnosti da se ponovo zaspi.

Kao svojevrsan biološki ritam, san pruža šansu za oporavak i predstavlja važan uslov za održavanje života. Nesanica je najčešći poremećaj spavanja. Nesanica uključuje teškoće kod usnivanja, spavanja ili ponovnog usnivanja nakon ranog buđenja.

Poremećaj sna se često javlja i u starijoj životnoj dobi, kada dolazi do izmene svakodnevnih aktivnosti, bržeg zamaranja, zdravstvenih tegoba i uzimanja veće količine lekova.

Podela nesanice

Nesanicu možemo podeliti kao:

  • Prolazna (kratkoročna)
  • Povremena (javlja se ponekad)
  • Hronična (konstantna)

Prolazna i povremena nesanica obično se javlja kod ljudi koji su privremeno izloženi nekom od sledećih faktora: stres, buka u okolini, ekstremne temperature, promene okruženja, nuspojave lekova.

Hronična nesanica je kompleksnija i često je rezultat kombinacije faktora, koji imaju u pozadini fizičke i mentalne poremećaje.

Jedan od tri čoveka imaju nesanicu u nekom trenutku svog života. Postoje određeni faktori koji povećavaju mogućnost nastanka nesanice kao što je: starije životno doba (češće kod ljudi iznad 60-e), žene (u menopauzi), osobe koje su bolovale ili boluju od nekog oblika depresije.

Nesanicu je ponekad teško dijagnostifikovati zbog njene delimično subjektivne prirode ali je treba lečiti zato što može prouzrokovati probleme tokom dana, kao što je umor, nedostatak energije, teškoće u koncentraciji, razdražljivost, nemogućnost funkcionisanja čoveka.