Demencija – uzroci i simptomi

Demencija – uzroci i simptomi

Starenje je neizbežan proces kroz koji prolazi svako živo biće. Tokom ovog procesa ljudi se menjaju, fizički i psihički. Iako ne možemo da je izbegnemo, možemo da utičemo na to kakva će ona da bude. Međutim, ipak postoje neke nepredvidive stvari koje se vezuju za starost, a na koje ne možemo da utičemo, kao na primer na pojavu demencije.

Neki ljudi se pribojavaju ali u većini je skrivena nada da će ih demencija zaobići. Nema potrebe da se osećate bespomoćno, ipak postoji način da se ona spreči ukoliko delujete na vreme i obavite pregled u Neurološkoj i psihijatrijskoj ordinaciji Neuropraxis Novi Sad.

Šta je demencija?

Demencija ili senilnost odnosi se na moždana oboljenja koja uzrokuju dugoročne nemogućnosti razmišljanja, pamćenja, učenja i svakodnevnog komuniciranja i funkcionisanja, a drugi česti simptomi uključuju emotivne, motivacione probleme, probleme sa govorom.

Najpoznatija vrsta demencije je Alchajmerova bolest (oko 70%) i Parkinsonova bolest. Druge poznate vrste demencije su: vaskularna, kortikalna, frontotemporalna demencija.

Postoje tri grupe demencije bazirane na svakodnevnom funkcionisanju pacijenta: blagaumerena i teška demencija.

Koji su uzroci nastanka demencije?

Uzrok nastanka demencije se ne može predvideti, svaka osoba potencijalno može da oboli od nje. Ipak, postoje grupe ljudi koji češće oboljevaju a osobe koje spadaju u rizičnu grupu su dijabetičari, osobe sa visokim krvnim pritiskom, pušači  kao i osobe sa povišenim holesterolom.

Simptomi demencije

Simptomi demencije zavise od uzroka demencije, a najčešći simptomi su:

  • Gubitak pamćenja
  • Promene ličnosti
  • Depresija
  • Anksioznost
  • Neadekvatno ponašanje
  • Halucinacije
  • Otežana koordinacija i pokreti
  • Dezorijentisanost

Koji su uzroci za nastanak demencije?

Uzroci za nastanak demencije su mnogobrojni, često i nepoznati. Većina demencija su spore, ali progresivne. Vreme kada pacijent počne da pokazuje dementnost nije vreme nastanka bolesti, demencija se razvijala duži period pre toga.

Dijagnoza

Dijagnozu treba postaviti što pre uzimanjem detaljnih podataka od pacijenta i njegove okoline, neophodno je uraditi neuropsihološko testiranje i snimanje mozga (CT ili MRI/MRA) kao i laboratorijske analize.

Demenciju je nemoguće potpuno izlečiti, koriste se određeni inhibitori, ali njihov učinak je vidljiv samo na lakšim poremećajima.

Pogledajte još o demenciji u sledećem članaku.