Kućne posete

Kućne posete

Za pacijente koji žele da se pregled obavi u kućnim uslovima, naš lekar obavlja neuropsihijatrijsku procenu i lečenje. Neurološko zbrinjavanje pacijenata sa primarnim i sekundarnim tumorima mozga, tokom i nakon hemoiradijacije i lečenje posledica postojanja tumora CNS.

Detekcija uzroka demencije i lečenje problema poremećaja pamćenja i ponašanja, edukacija porodice o načinu komunikacije sa pacijentom.

Stanja posle ICV ( mošdanog udara), posle Tu mozga, smetnje motorike, mučnine…