Prof.dr Marija Knežević-Pogančev

Marija Knežević-Pogančev, je redovni profesor  na katedri za pedijatriju (uža oblast dečja neurologija) Univerziteta u Novom Sadu od 2011. godine.

Doc. dr Tatjana Redžek Mudrinić

Tatjana Redžek Mudrinić je rođena u Subotici gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet je završila 1996. godine u Novom Sadu. Tokom studiranja je u više navrata bila dobitnik državnih stipendija zbog izuzetnog uspeha...

Dr Zita Jovin

Dr Zita Jovin, neurolog je specijalista je za neurofiziologiju, neuromišićne bolesti i bolna stanja. U ordinaciji Neuropraxis obavlja EMNG dijagnostiku i neurološki pregled.

Dr Ilinka Nađ

Rođena u Kotoru, završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1990. godine, specijalizirala neuropsihijatriju 1996., Medicinski fakultet Novi Sad.

Dina Vujačić

Dina Vujačić, rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2008. godine. Završila je postdiplomske studije iz kliničke psihologije na Fakultetu za psihologiju u Padovi 2010. godine.

Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević

Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević, specijalista psihijatrije i subspecijalista sudske psihijatrije, rođen je 1981.godine u Novom Sadu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.

  • 1
  • 2