Dr sc.med. Ivana Peričin – Starčević

Pedijatar, klinički neurofiziolog, epileptolog
Dr sc.med. Ivana Peričin - Starčević

Dr sc.med. Ivana Peričin – Starčević, pedijatar, klinički neurofiziolog, epileptolog rođena je 28.12.1974. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“. Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, završila je 2002. godine. Magistarske studile na istom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, završila je 2009. godine a potom i doktorske studije 2016. godine te je stekla zvanje doktora medicinskih nauka.

Na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine, u Novom Sadu, zaposlena je na neodređeno vreme, nakon godinu dana volontiranja, 2003. godine.

Specijalizaciju iz pedijatrije uspešno završila 2011. godine, te je raspoređena na mesto lekara specijaliste odeljenja za razvojnu neurologiju sa epileptologijom.

Tokom 2012 je pohađala je i uspešno završila kurs iz kliničke elektroencefalografije i epileptologije. Januara 2015. godine je upisala užu specijalizaciju iz oblasti kliničke neurofiziologije sa epileptologijom, na medicinskom fakultetu u Novom Sadu (Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine) i stekla zvanje pedijatra – kliničkog neurofiziologa/epileptologa. Po završetku uže specijalizacije redovno radi na odeljenju i u Kabinetu za kliničku neurofiziologiju sa elektroencefalografijom.

U ordinaciji Neuropraxis obavlja EEG dijagnostiku, pregled kranijalnih nerava, proveru osnovnih psihičkih funkcija, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta i kontrole sfinktera.